Tất cả sản phẩm

 Tỏi Chua Ngọt - 마늘장아찌 Tỏi Chua Ngọt - 마늘장아찌
40,000₫
 Lá Mè Chua Ngọt - 깻잎장아찌 Lá Mè Chua Ngọt - 깻잎장아찌
40,000₫
 Kim Chi Ớt Xanh - 고추김치 Kim Chi Ớt Xanh - 고추김치
120,000₫
 Tương đậu nành - 된장 Tương đậu nành - 된장
30,000₫
 Ớt Nhăn - 꽈리고추 Ớt Nhăn - 꽈리고추
15,000₫
 Lá Mè - 깻잎 Lá Mè - 깻잎
10,000₫
 Củ cải Altari - 알타리무우 Củ cải Altari - 알타리무우
35,000₫
 Củ cải Hàn Quốc - 무우 Củ cải Hàn Quốc - 무우
30,000₫
 Kim Chi Lá Mè Kim Chi Lá Mè
120,000₫
 Kim Chi Hành Lá - 파김치 Kim Chi Hành Lá - 파김치
120,000₫
 Kim Chi Su Hào - 콜라비김치 Kim Chi Su Hào - 콜라비김치
120,000₫
 Kim Chi Củ Cải Cắt Khúc - 무김치 Kim Chi Củ Cải Cắt Khúc - 무김치
120,000₫