RAU CỦ & THỰC PHẨM

 Củ cải Altari - 알타리무우  Củ cải Altari - 알타리무우
35,000₫
 Củ cải Hàn Quốc - 무우  Củ cải Hàn Quốc - 무우
30,000₫
 Lá Mè - 깻잎  Lá Mè - 깻잎
10,000₫
 Ớt bột Hàn Quốc - 고춧가루  Ớt bột Hàn Quốc - 고춧가루
50,000₫
 Ớt Nhăn - 꽈리고추  Ớt Nhăn - 꽈리고추
15,000₫
 Tương đậu nành  - 된장  Tương đậu nành  - 된장
30,000₫
 Tương Ớt Hàn Quốc - 고추장  Tương Ớt Hàn Quốc - 고추장
30,000₫
 Tương Ớt Mr.Lee - 볶음쌈장  Tương Ớt Mr.Lee - 볶음쌈장
60,000₫